Doğan Her Çocuk İçin Akika Kurbanı Kesilmelidir

Doğumunun yedinci (7.) günü, çocuğun adını koymak ve kurban kesmek, Resullüllah Efendimizin edeplerindendir. Peygamber Efendimiz buna NESİKE adı vermişlerdir. Erkek çocuklar için iki (2), kız çocukları için bir (1) kurban kesilir. Erkekler için de bir kurban kesileceğine dair rivayetler vardır. Eti, kurban eti gibi, hem yenilir hem de fakirlere tasadduk edilir. Allame İmam Abdü'l-Vehhab Şa'rani, Resullüllah Efendimize Peygamberlik vazifesi geldikten sonra kendisi için akika kurbanı kestiğini ve boğazlarken, "Bismillah, vallahü ekber" dedikten sonra "Bu benim akika kurbanımdır" buyurduğunu rivayet etmektedir.

 

Resulüllah Efendimizin oğlu İbrahim, dünyaya geldiği zaman, Ebu Raf'i (r.a.)'in zevcesi Selma ebeliğini yapmıştı. Bu sebeple Ebu Raf'i, Peygamber Efendimize oğlunun doğumunu müjdelediğinde çok sevindiler. Müjdesine karşı bir köle vererek taltif ettiler. Doğumunun yedinci (7.) günü, çocuğun saçını tıraş ettirerek gümüş ile tarttırıp gümüşü tasadduk etti ve saçlarını gömdürdü. 

 

Fahr-i Kainat Efendimiz torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in doğumlarında (2) ikişer -diğer bir rivayete göre birer- kurban kesmişlerdir. 

 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Çocuk, akika karşılığında rehin alınmıştır. Onun için (kurban keserek) kan akıtınız ve ondan eza (verecek saçları) gideriniz.”

 

Peygamber Efendimiz, torunu Hz. Hüseyin doğduğu zaman kızı Hz. Fatıma'ya hitaben şöyle buyurmuşlardır: "Hüseyin'in saçını (gümüş ile) tart ve onun ağırlığında gümüş tasadduk et (kesilecek) akika kurbanının bir ayağını (budunu) ebeye ver.” 

 

Aişe validemiz (r.a.) Allah Resulünün erkek çocuk hakkında iki koyunu, kız çocuğu hakkında da bir koyunu "akika" olarak kesmeyi, emir buyurduğunu rivayet etmektedir. Ve yine rivayet ediliyor ki; Allah'ın Resulü (s.a.v.) Hazret-i Hasan'ın akikası olarak bir koyun kesmiştir. Resulüllah'ın böyle yapması bir koyun ile iktifa etmenin de ruhsatlı olduğuna delalet eder. 

 

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: "Akika’yı doğan çocuğun ismi üzerine (niyet ederek) kesin. ‘Bismillah. Allahım falan çocuğun akikası senin içindir ve senin rızana yöneliktir’, deyin." 

 

Akika, hayat belirtisi görülen çocuğu Allah’a yaklaştırmaya vesile olan bir kurbandır. Çocuğu bela ve afetlerden korur; İsmail (a.s.) için gönderilen koç gibi. İslam dininin bir vecibesini yerine getirmenin bir sevincidir. Mü’min bir kimsenin hayata başladığının sevincinin ifadesidir. 

 

Çocuğun kesilen saçının karşılığı altın veya gümüş tartıp sadaka olarak vermek sünnet-i seniyyedendir. Bu hususta bir haber varid olmuştur ki, Allah'ın Resülü (s.a.v.) Hazret-i Hüseyin'in doğumunun yedinci gününde Hazret-i Fatıma'ya emretti: "Onun saçını kes ve karşılığında gümüş tart, sadaka ver." 

 

Aişe validemiz (r.a.) buyuruyor:  "Akika olarak kesilen hayvanın kemikleri kırılmamalıdır."

 

Bebeği Dünyaya Gelen Müslümanlar Ne Yapmalıdır? 

 

1- Çocuk doğunca ağzına tatlı bir şey (hurma) sürülür.

Doğumunun yedinci (7.) gününde;

2- Çocuk erkek ise 2, kız ise 1 "Akika Kurbanı" kesilir,

3- Saçları kesilip tartılır; ağırlığınca altın veya gümüş (veya o kıymette para) sadaka verilir,

4- Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına da kâmet getirildikten sonra annesinin ismiyle birlikte (Yâ Ahmed bin Amine gibi) seslenilir. 

 

 

Akika Kurbanı Kestirmek (Bağış) İçin Tıklayınız