Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı

süleymaniye vakfı Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı, 31.01.2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazetenin 33.sayfasında ilan edilerek 7 adet şahıs ile 6 adet tüzel kişi Kurucu olmak üzere toplam 13 üyenin vakfettiği 20.000,00 TL nakit, 4.070.940,00 TL gayrimenkul olmak üzere toplam 4.090.940,00 TL’lik kuruluş malvarlığı ile “Etlik Ayvalı Caddesi No:113-C Keçiören-Ankara” merkez adresinde faaliyetine başlamıştır. Vakfımız 12.06.2009 tarihinden itibaren vakıf merkez adresinde personel çalıştırmaya başlamış olup, Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne muhtasar beyanname yönünden 6050503110 sicil numarasıyla kayıtlı olarak faaliyetine devam etmektedir. Vakfımızın ana statüsü, gayesi ve faaliyet alanları Vakıf senedinde yer almaktadır.

 

Vakıf senedinden de görüleceği üzere, ana başlık itibariyle eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarda faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyet alanlarındaki temel görevimiz öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerinin her bakımdan korunması, onlara maddi ve manevi olarak yardımcı olunmasıdır. Genel olarak faaliyet alanlarındaki çalışmalarında, hayır sahiplerinin yaptıkları yardımların ve diğer Vakıf gelirlerinin karşılıksız bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, eğitim alanındaki her kademeden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, iaşe ve ibatelerinin sağlanmasıdır. Bu faaliyetler karşılıksız bir şekilde yapılmaktadır.

 

Faaliyet alanlarımızdaki hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle faaliyetimizle ilgili malların, araç ve gereçlerin edinilmesi gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerin bedelsiz olarak barınacakları, iaşe ve ibatelerinin karşılıksız bir şekilde sağlanacağı öğrenci yurtları inşa edilmekte ve bu yurtlar barınmaya uygun tefriş edilmektedir. Yine faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarının inşası ve işletilmesi için okul inşaatları gerçekleştirilmekte ve bunun için iktisadi işletme kurulmaktadır.

 

Vakfımıza ait öğrenci yurtlarında ücretsiz hizmet verilmektedir. Okullar ise vakfımıza ait iktisadi işletme vasıtasıyla işletilecektir. Bu okullarda okuyacak öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlarının bütün okul masrafları Vakfımız tarafından karşılanacaktır. İktisadi işletmelerin gelir fazlaları da vergileri ödendikten sonra Vakfa aktarılacak ve Vakfın amaçlarında yer alan hayri hizmetlerde kullanılacaktır.

 

Vakfımız Etlik de Ayvalı mevkiinde bulunmaktadır. Halk dilinde vakfımız "Süleymaniye Külliyesi", "Külliye" ,"Süleymaniye Vakfı" olarak bilinir. Vakfımızın tam ismi  "Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı" dır.