Vakfımıza yapılan yardımlar ile toplanan bağışlar, vakıf senedinde de (bkz. Vakıf senedi) yazılı olduğu üzere öncelikle maddi ve manevi sahada ilim tahsil eden ve Anadolu’nun ücra köşelerinden gelen ekonomik durumu zayıf öğrencilerimizin eğitim giderlerini karşılamak üzere harcanmaktadır.

Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak yurtlarımızda ücretsiz hizmet verilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerin bütün eğitim giderleri vakfımızca karşılanmaktadır. 

Ayrıca Vakfımıza Bakanlar Kurulunun 22.07.2013 tarih ve 2013/5196 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

Kredi kartınız ile Online Bağış sayfamızdan yapacağınız belirlediğiniz miktarda bağışları, her ay düzenli (12 aya kadar) olarak otomatik bağış yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Düzenli bağış yaptığınız takdirde belirlediğiniz sürede her ay aynı tarihte ve belirlenen tutar kadar otomatik olarak kredi kartınızdan bağış işlemi gerçekleşecektir.

Örneğin: Düzenli bağış yapacak bir hayırsever 12 ay boyunca 25 TL bağış yapmak isteyince, her ay 25 TL kredi kartından bağış olarak gerçekleşecektir. Kredi kartı kullanım limiti bloke edilmemiş olmaktadır. Böylelikle toplamda 300 TL bağışı kredi kartından bir kerede değil de ayda 25 TL olarak gerçekleştirebilecektir.

Online Bağış sayfamızdan yapacağınız bağışlarda tek seferlik bağış seçeneğini de seçebilirsiniz.

Yapacağınız her türlü online bağışa ilişkin belge belirteceğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Online bağış sayfamızdan kredi kartlarınızla yapacağınız bağış Garanti Bankası sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Online bağış sistemimiz en üst seviyede güvenliklidir. Nitekim tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçmiştir. Yapacağınız online bağışlar mahremiyet kapsamındadır. Vakfımıza, bağış yapan kişinin sadece isim bilgisi verilmekte olup, kredi kartı bilgileri vakfımızda bulunmayacaktır.

Online bağış sayfamızdan burs olarak yapacağınız yardımlar, şartlı bağış olarak değerlendirilecek olup, bu kapsamda oluşturulacak fonda toplanacaktır.

Oluşturulacak fondan düzenli olarak, vakfımızın burs yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs yardımında bulunulacaktır. Vakfımız bünyesinde oluşturulan burs komisyonu objektif kriterler ile burs verilecek öğrencileri tespit edecektir.(bkz. Burs yönetmeliği)

Online bağış sayfamızdan burs olarak yapacağınız yardımlar, vakfımız burs komisyonunun tespit edeceği ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim boyunca harçlık, eğitim gideri, yol parası harcamalarına karşılık olmak üzere burs olarak ödenecektir. 

Burs ödemeleri doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilerin banka hesabına aktarılacak ve yasal mevzuata uygun olarak belgelendirilecektir.

Vakfımız online bağış yoluyla burs sistemi, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görecek olup, aynı zamanda medeniyetimizde var olan sadaka taşı vazifesi görecektir. Zira böylelikle sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, yardıma muhtaç öğrencilerimiz rencide edilmeden yardımlarına kavuşacaklardır.

Yaptığınız veya yapacağınız bağışlar ile ilgili her türlü husus da vakfımız yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. 

Vakfımıza vekâlet vermek suretiyle bağışlayacağınız vacip, akika, adak, nafile ve şükür kurbanlarınız Vakfımız bünyesinde bulunan maddi ve manevi sahada ilim tahsil eden ve Anadolu’nun ücra köşelerinden gelen ekonomik durumu zayıf, ihtiyaç sahibi öğrencilerin iaşesi için değerlendirilmektedir. Kesimi yapılan kurbanın bütün kısımları israf edilmeden ihtiyaç sahibi öğrencilerin iaşesinde doğrudan taze olarak kullanılmaktadır.

Kurban bağışları, internet üzerinden kredi kartı ile online bağış şeklinde veya banka havale/eft kanalıyla olmak üzere iki türlü yapılabilmektedir. 

İnternet üzerinden kredi kartı ile online bağış şeklinde ödeme seçeneğinde bütün kredi kartları için taksitle ödeme imkanı vardır. 

Kurban kesim vekâleti internet üzerinden verilebilmektedir. Ayrıca kurban bağışı için ödemenin yapılması esnasında, bağışı yapılan kurbanın türü (vacip, akika, adak, nafile, şükür vs.)  ilgili kutucuk işaretlenerek belirtilmektedir.

Bağış talebi, sistem üzerinden alındığında bağış yapan kimsenin e-postasına ve cep telefonuna kurban kesim öncesi bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

Kesimi yapılacak büyükbaş yada küçükbaş kurbanlar, kurban edilme şartlarına haiz hayvanlar arasından özenle seçilerek temin edilmektedir.

Mesul vakıf yetkilisi nezaretinde; kurban edilecek hayvan, bağış yapan kimsenin vekaleti ile belirtilen hususta (vacip, akika, adak, nafile, şükür vs.),  hijyenik koşullara sahip Vakfımızın kurban kesim yerlerinde Dinimizin esaslarına göre kesilmektedir. 

Kesim sonrasında, kurbanın fotoğrafı ile birlikte kesimin nerede, ne zaman yapıldığı ve şükür namazının kılınabileceğini de belirten bilgilendirme mesajı bağış yapan kimsenin e-postasına ve cep telefonuna ulaştırılmaktadır.

Yanlış numara, yanlış eposta yazımı yâda diğer teknik arızalar sonucunda bilgilendirme alamayabilirsiniz, bu durum işleminizin yarım kalmış olduğu anlamına gelmez. 

Kurban bağışı için öncelikle kurbanın kimin adına kesileceğini belirtmeli ve özel bir talebiniz var ise bunu açıklama kısmında ifade etmelisiniz. Gsm numarası ve varsa e-mail adresinizin doğruluğunu kontrol ederek bağışınızı sonlandırmalısınız. 

Vakfımıza Bakanlar Kurulunun 22.07.2013 tarih ve 2013/5196 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/4 maddesi hükmü gereği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-c maddesi hükmü gereği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilebilir.

Yapacağınız bağışların vergisel avantajlarından faydalanmak istiyorsanız, vakfımız yetkilileri ile görüşmeniz gerekmektedir.

Yolculuğa çıkmadan önce ve yolculuktan döndükten sonra sadaka vermek müstehaptır. Bunda yol selâmeti vardır. Hadîs-i şerîf’te “Sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümden kurtarır.” buyuruldu.

Yolculuktan önce ve yolculuktan döndükten sonra yol sadakası verilmelidir.