Vergi Muafiyeti

Vakfımıza Bakanlar Kurulunun 22.07.2013 tarih ve 2013/5196 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/4 maddesi hükmü gereği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-c maddesi hükmü gereği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilebilir.

 

Yapacağınız bağışların vergisel avantajlarından faydalanmak istiyorsanız, vakfımız yetkilileri ile görüşmeniz gerekmektedir.