Çamlıca Araştırma Kütüphanemiz

 

Tarihi 1974 yılına kadar uzanan kütüphanemiz bugün Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfımızın  İstanbul şubesi bünyesinde “Çamlıca Araştırma Kütüphanesi” adı altında hizmet vermektedir. Kütüphanemiz tarih, kültür, İslamî ilimler, edebiyat, biyografi, mimarî, sanat tarihi, eğitim ve diğer sahalarda seçme eserlerden oluşmuş zengin bir koleksiyona sahiptir.

Çamlıca Araştırma Kütüphanesi tarihimize ve tarihimizin kaynaklarına aktif yayın faaliyeti yürüten ve tarih, kültür ve medeniyetimize dair ilmî araştırmalar yapan, sahasında uzman (akademisyen) araştırmacılara kütüphane ve dokümantasyon hizmeti sunmak, kütüphanemizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Kütüphanemiz, aynı zamanda fahri olarak akademik seviyede bulunan ve araştırmacı olmaya aday kişilere de aynı hizmeti vermektedir.

Bu hizmet; araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için uluslararası standartlarda ve modern yöntemlerle çalışan kütüphanemiz kullanıcılarının aradıkları materyali bulundurmak, kullanıcıya uygun çalışma ortamını temin etmek, fotokopi ve dijital çekim ihtiyacını karşılamak, kullanıcının günlük genel ihtiyaçlarını (yemek, istirahat, çay, kahve vs.) karşılamak vb. tali hizmetlerdir.

Kütüphanemiz, satın alma dışında bağış ve mübadele yoluyla da koleksiyonunu geliştirmektedir. Ağırlıklı olarak tarih, İslamî ilimler, edebiyat, biyografi, mimarî, sanat tarihi ve diğer sahalarda seçme eserlerden müteşekkil bir kütüphanedir. Araştırma kütüphanemizde, aşağıda ismi geçen mevzularda yaklaşık 120; bin modern baskı cilt kitap ve 50;.000; kadar da süreli yayın mevcuttur.

1928; öncesine ait Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi), Arapça ve Farsça eserlerin bulunduğu Nadir Eserler kısmında ise muhtelif mevzularda yaklaşık 1.250; kadar yazma eser, 17;.000; kadar da matbu eser, 10;.000; kadar nadir vesika ve 2.500; sayı da nadir dergi bulunmaktadır.

Ayrıca 1.500;.000;'in üzerinde tez, vesika, CD, harita ve fotoğraf arşivimiz de mevcuttur.

Tasnif ve katalog çalışmaları devam etmekte olan kütüphanemize yeni kitaplar kazandırmak için çalışmalar bütün hızıyla sürmekte olup öncelikli olarak en az 100;.000; kitap hedefine ulaşılmıştır. Bundan sonraki hedefimiz kütüphanemizdeki eser sayısını 1.000;.000; kitaba ulaştırmaktır. Dijitalleştirme işlerini hızlandırıp bir an önce elektronik veritabanımızı tamamlamak hedefindeyiz.

Kütüphanemiz ziyarete ve araştırmacı hizmetine açıktır. Katalogumuz, şimdiye kadar kaydı yapılan 47;.500; kitap, 17;.000; nadir Osmanlıca, 4000; nadir Arapça Farsça ve 1.740; çeşit süreli yayım ihtiva etmektedir. Bu kayıtların ekserisini de tarih kitapları oluşturmaktadır.

Çamlıca Araştırma Kütüphanesinde araştırmacıların eserlere her an ulaşabilmelerini sağlamak için kitap ve dergiler ödünç verilmemektedir.

 

 

Çamlıca Araştırma Kütüphanesi

 

 

Çamlıca Araştırma Kütüphanesi

 

 

 

Çamlıca Kütüphanesi

 

 

 

Çamlıca Kütüphanesi