2017 Yılı Kesin Bütçesi

  SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 2017 YILI KESİN BÜTÇESİ
                       
  GİDER BÜTÇESİ         GELİR BÜTÇESİ      
  1000 BRÜT GELİRİN 1/3'ÜNÜ GEÇMEYEN HARCAMALAR    47.122,76   3000 VAKIF İŞLETMELERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER   0,00
    1100 Yönetim ve İdare Giderleri 47.122,76       3100 ………….. İşletmesi    
    1200 Gider Karşılıkları (İhtiyatlar) 0,00       3200 ………….. İşletmesi    
    1300 Vakıf Malvarlığını Artırıcı Yatırım Harcamaları 0,00              
    1400 Teftiş ve Denetim Giderleri 0,00     4000 İŞTİRAKLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER   0,00
  2000 BRÜT GELİRİN 2/3'ÜNDEN AZ OLMAYACAK VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR   2.811.016,09     4100 ………….. İşletmesi    
                4200 ………….. İşletmesi    
  2100 AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURULACAK TESİSLERE YÖNELİK HARCAMALAR   1.247.529,52            
    2110 Okul İnşaat Giderleri 0,00     5000 KİRA GELİRLERİ   350.119,81
    2120 Hastane İnşaatı Giderleri 0,00       5100 Konut Kira Gelirleri 34.210,00  
    2130 Yurt İnşaatı Giderleri (259 ve 260 Hariç 258 Hesap) 0,00       5200 İşyeri Kira Gelirleri 315.909,81  
    2140 Kültür Tesisleri İnşaatı Giderleri 0,00       5300 Taşıt Kira Gelirleri    
    2150 Diğer Tesislerin Giderleri 1.247.529,52       5400 Diğer Kira Gelirleri    
  2200 AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DİĞER KURULUŞLARA YAPILAN BAĞIŞLAR   590.500,00   6000 FAİZ GELİRLERİ   4.623,27
    2210 Okullara Yapılan Bağışlar 0,00       6100 Mevduat Faizleri 4.623,27  
    2220 Hastanelere Yapılan Bağışlar 0,00       6200 Tahvil ve Bono Faizleri    
    2230 Yurtlara Yapılan Bağışlar 590.500,00       6300 Diğer Faizler    
    2240 Diğer Kuruluşlara Yapılan Bağışlar  0,00     7000 SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ   0,00
  2300 GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR     0,00     7100 Panel Gelirleri    
    2310 Sosyal Faaliyet Giderleri (Kermes,Panel vb.) 0,00       7200 Kermes Gelirleri    
    2320 Yayıncılık Giderleri (Dergi, Kitap vb.) 0,00       7300 Diğer Sosyal Faaliyet Gelirleri    
    2330 Diğer Gelir Getirici Hizmet Harcamaları 0,00     8000 YAYIN GELİRLERİ   0,00
  2400 AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR    972.986,57     8100 Kitap Gelirleri    
    2410 Sosyal Yardım Ve Öğrenci Burs  24.600,00       8200 Dergi Gelirleri    
    2420 Yapılmakta Olan Yatırımlar  0,00       8300 Takvim Gelirleri    
    2430 Öğrencilerin Barınması İçin Verilen Binalar 0,00       8400 Ajanda Gelirleri    
    2440 Diğer Amaca Yönelik Harcamalar 948.386,57       8500 Diğer Yayın Gelirleri    
  2500 ÖNCEKİ YILLAR BÜTÇE AÇIĞI       9000 BAĞIŞ GELİRLERİ   2.346.757,39
                9100 Şartlı Bağışlar 845.697,00  
                9200 Şartsız Bağışlar 1.501.060,39  
              10000 YASAL OLARAK VAKFA TAHSİS EDİLEN GELİRLER   71.137,91
                10100 Üyelerden Alınan Borçlar    
                10200 Diğer Gelirler 71.137,91  
              11000 ÖNCEKİ YILLAR GELİR FAZLASI   319.949,56
                       
              12000 YATIRIM FONLARI   0,00
                       
                       
    TOPLAM HARCAMALAR   3.178.088,41   TOPLAM GELİRLER     3.092.587,94
    BÜTÇE FAZLASI   0,00   BÜTÇE AÇIĞI       85.500,47
      Sonraki Yıla Devreden Kasa   7.004,11     Önceki Yıldan Devralınan Kasa   5.872,47
      Sonraki Yıla Devreden Banka+Pos   47.011,20     Önceki Yıldan Devralınan Banka   241.365,36
      Sonraki Yıla Devreden Alınan Senetler         Önceki Yıldan Devralınan Alınan Senetler   0,00
      Sonraki Yıla Devreden Diğer Varlıklar   197.412,28     Önceki Yıldan Devralınan Diğer Varlıklar   147.467,62
      Önceki Yıldan Devreden Senetler (321)   0,00     Sonraki Yıla Devreden Senetler (321) 61.000,00  
      Önceki Yıldan Devreden Maaşlar (335)   25.103,79     Sonraki Yıla Devreden Maaşlar (335) 43.564,83  
      Önceki Yıldan Devreden Vergi ve Sigorta (360-361)   20.244,16     Sonraki Yıla Devreden Vergi ve Sigorta Borçları (360-361) 20.942,39  
      Önceki Yıldan Devreden Cariler (320)   29.407,94     Sonraki Yıla Devreden Cariler (320) 211.420,84  
      Önceki Yıldan Devreden Diğer Ödemeler         Sonraki Yıla Devreden Diğer    
    GENEL TOPLAM   3.178.088,41   GENEL TOPLAM     3.178.088,41
                       
                       
                      0,00