Kurban Nedir?

Zilhicce ayının onuncu,  on birinci, on ikinci günleri   ile  on   birinci  on   ikinci  gecelerinde ibâdet  ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvana [k...

Devamı

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?

Kurbana mahsus olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir. Koyun ve keçi bir yaşında, sığır ve câmûs iki yaşında, deve beş yaşında kurban olunur. Lâkin kuzu büyük ol...

Devamı

Kurban Kesmeye Dair Bazı Meseleler

Besmelenin akabinde hiçbir şey ile meşgul olmayıp kurbanı hemen boğazlamak şarttır. Hatta, besmeleden sonra bıçağı bilerse (bes­meleyi) tekrar etmek lazımdır. (Bezzâziye)   “Bismillâhi All&ac...

Devamı

Kurban Kesildikten Sonra Kılınacak Namaz

Kurban sahibi kurbanını kestikten veya baş­ka birine kestirdikten sonra “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rek’at namaz kılın. Müslümanlardan han­gi kimse bu iki rek&rsquo...

Devamı

Kurbana Dair Muhtelif Meseleler

* Kurbanı aldıktan sonra onu kurban et­meye mâni bir hal çıksa zenginlerin bir daha kurban alması lazım gelir, ama fakirlere lazım gelmez. Hatta fakirin ayıplı bir hayvanı satın alıp kurban etmesi caizdir.   * K...

Devamı

Bayram Günlerinde Müstehap Olan Şeyler

1) Namaza gitmeden misvak kullanmak.   2) Gusül abdesti almak.   3) Güzel bir koku sürünmek.   4) Temiz yani helâl elbise giymek.   5) Bayram sabahı erken uyanmak. 6) Ramazan b...

Devamı

Bayram Namazı

Bayram namazı vâcibtir. Kitap, sünnet ve icmâ ile sâbittir.   Ramazan bayramı namazının vâcib oldu­ğunun delîlleri:     “Ve zekerasme rabbihî fesallâ.&rdq...

Devamı

Teşrîk Tekbîri

Teşrîk tekbiri:         “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ İlâhe il­lallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâ­hilhamd...

Devamı

Akika Kurbanı

Yeni doğan çocuk için Cenâb-ı Hakk’a şü­kür olarak kesilen kurbana ‘Akika kurbanı’ denir. Akîka kurbanı kesmek mubahtır. Doğ­duğu günden itibâren her zaman kesilebilir. ...

Devamı

Kurban ile Alakalı Hadis-i Şerifler

  “Hz. Hasan buyurdu: Resulûllâh (s.a.v.)  bize (bayramlarda) bulabildiğimizin en güze­lini giymemizi, en güzeliyle kokulanmamızı ve en semiz kurbanı kesmemizi emretti”   Hadîs-i...

Devamı