İslamın Şartları

İslâm, Resûlullah Efendimiz'in tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Cenâb-ı Hakk'a itâat etmektir.   İslâm'ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas...

Devamı

Kelime-i Şehâdet

İslâm'ın birinci şartı olan kelime-i şehâdet şudur: اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "Eş...

Devamı

Ef'âl-i Mükellefîn

İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir. Mükelleflerin işlemeleri veya işlem...

Devamı

Namaz

Cenâb-ı Hakk'a ve Peygamber Efendimiz'e imandan sonra İslâmın şartlarının en büyüğü ve en mühimmi namazdır. Namaz îmânın alâmetidir. Bütün ilâhî dinlerde namaz i...

Devamı

Hadesten Tahâret

Namazın şartlarından birincisi hadesten tahârettir.   Hades iki kısımdır:   Küçük hades: Abdesti olmamaktır. Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı...

Devamı

Abdest

Abdest, belli organları usûlüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibâret dinî bir temizliktir. Pek çok ibâdet abdestsiz yapılamaz. Meselâ: Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kâbe'yi tavaf ede...

Devamı

Abdest Nasıl Alınır ?

Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur, Eûzü ve Besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir. Parm...

Devamı

Gusül

Gusül, cünüplük, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla birlikte yıkamaktır. Gusül, cinsi münâsebet, ihtilâm sebebiyle, hayız ve nifasın...

Devamı

Teyemmüm

Teyemmüm, Abdest almak veya gusletmek için suyun bulunmaması veya kullanılamaması hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceğine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir şeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ...

Devamı

Mestler Üzerine Mesh

Erkek ve kadın müslümanlar için, mestler üzerine meshetmek câizdir. Bunun için şu şartlar gereklidir: Mestler, abdestli iken giyilmiş olmalıdır. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli ve e...

Devamı

Kadınlara Mahsus Haller

Kadınlara mahsus üç hal vardır:   Hayız, Nifas, İstihâza.   Hayız: Kadınlık çağına ulaşmış birinin rahminden, muayyen müddetler içinde gelen kandır. En erken 9 yaşında ba...

Devamı

Necâsetten Tahâret

Namazın şartlarından ikincisi necâsetten tahârettir. Yani namaz kılacağı yerde, bedeninde veya elbisesinde namazın kılınmasına mâni olacak pislik varsa temizlemektir. Necaset iki kısımdır: Ağır (galiz) necâ...

Devamı

Setr-i Avret

Namazın şartlarından üçüncüsü setr-i avret, yâni avret mahallini örtmektir. Avret mahalli, insan vücûdunda başkaları tarafından görülmesi ve gösterilmesi haram olan yerlerdir. Erke...

Devamı

İstikbâl-i Kıble

Namazın şartlarından dördüncüsü istikbâl-i kıbledir. İstikbâl-i kıble, Mekke'de Kâbe'yi görenler için tam Kâbe'ye doğru dönmektir. Uzakta olmaları sebebiyle Kâbeyi...

Devamı

Vakit

Namazın şartlarından beşincisi vakit, yâni her namazı vakti girince kılmaktır. Vakti girmeden kılınan namaz edâ edilmiş olmaz.   Namaz vakitleri her beldeye göre hazırlanan takvimlerle tesbit edilmiştir. &nb...

Devamı

Niyet

Namazın şartlarından altıncısı niyet, yâni Allâh rızâsı için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazı kılacağını bilmektir.   Niyet kalb ile yapılır. Dil ile söylendiği halde kalbden niyet edilm...

Devamı

Ezan ve Kaamet

Namaz için ezan okumak vâcip kuvvetinde bir sünnet-i müekkededir. Bir namaz vaktinin girdiği ezanla ilân edilir. Bir günde 5 vakit namaz vardır ve 5 defa ezan okunur. Ezan şudur:   ٱَللهُ ...

Devamı

Namazın Rükünleri

Namazın rükünleri altıdır: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre.   İftitah Tekbiri:   Namazın rükünlerinden birincisi iftitah tekbi...

Devamı

Namazda Okunan Bâzı Sûre ve Âyetler

Sûreler, latin harflerinden okunacağı zaman aşağıdaki işâretlere dikkat edilmesi zarûrîdir: âa: a harfi ince bir şekilde çekerek okunacak, aa: a harfi kalın ve çekerek okunacak, üü: ü...

Devamı

Namazda Okunan Bazı Duâlar

Tekbir   ٱَللهُ اَكْبَرُ Allaahü Ekber. Mânâsı: "Allâh En Büyüktür."   Sübhâneke:   سُبْحَانَكَ ٱللّٰهُمّ...

Devamı

Rükû

Namazın rükünlerinden dördüncüsü rükûdur.   Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir. Bu esnada kadınlar, parmaklarını dizk...

Devamı

Secde

Namazın rükünlerinden beşincisi secdedir.   Secde, rükû'dan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi âzasını yere koymaktır...

Devamı

Ka'de-i Ahîre

Namazın rükünlerinden altıncısı ka'de-i ahîredir ki, son oturuş demektir.   Ka'de-i ahîre, namazın sonundaki oturuşta "Et-tehıyyâtü"yü okuyacak kadar oturmaktır.   ...

Devamı

Namazın Vâcibleri

Namaza "Allâhü ekber" lafzı ile başlamak, Fâtiha-i şerîfe okumak, Fâtiha'dan sonra bir sûre veya kısa bir sûreye muâdil olacak kadar âyet okumak, Kırâeti evvelki iki rek...

Devamı

Namazın Sünnetleri

Ezan okumak, Namaza başlarken, ilk tekbirde erkeklerin ellerini kulakları hizâsına kadar kaldırması, Tekbirden hemen sonra el bağlamak. (Kadınlar; göğsü üzerinde sağ eli sol eli üzerine koyar. Erkekler ise, sağ e...

Devamı

Namazın Âdâbı

Müezzin kaamet getirirken: "Hayye-ale'l-felâh" dediğinde beklemeden ayağa kalkmak. İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek, Kıyâmda secde yerine bakmak, Rükû'da ay...

Devamı

Namazın Mekruhları

Namazın içinde sağa sola bakmak, Elbise veya vücut ile oynamak, (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur.) Özürsüz, parmağını çıtlatmak, Secde yerinde...

Devamı

Namazı Bozan Şeyler

Konuşmak ve kendi işiteceği kadar gülmek. (Eğer yanındaki işitecek kadar gülerse hem namazı ve hem de abdesti bozulur.) "Ah!" diye inlemek, Ağlamak, (Eğer ağlamak Allâh korkusundan olursa namaza zarar vermez), ...

Devamı

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz kılacak kimse, önce üzerinde ve namaz kılacağı yerde, namazın sahih olmasına engel olacak pislik cinsinden bir şeyin bulunmamasına dikkat eder. Abdest alır, Kıbleye döner. Kendini dünya düşüncelerinden m...

Devamı

Beş Vakit Namaz

Sabah Namazı: Sabah namazı 2'si sünnet, 2'si farz olmak üzere 4 rek'attir. İlk önce sünnet, sonra farz kılınır. Namaz kılmak isteyen kimse, abdestli olarak Kıble'ye döner ve ayakta olduğu halde, ...

Devamı

Beş Vakit Namazdaki Rek'atlerin Sayıları

Farzlar: Sabah 2, Öğle 4, İkindi 4, Akşam 3, Yatsı 4 olmak üzere, 17 rek'attir. Vâcip: Sadece vitir namazı olmak üzere, 3 rek'attır. Sünnet-i müekkedeler: Sabah 2, Öğle 4+2, Akşam 2, Yatsı...

Devamı

Sehiv Secdesi

Sehiv secdesi, namazda unutma veya gafletle yapılan bir noksanlık veya fazlalıktan meydana gelen hatâyı düzeltmek için yapılması vâcip olan secdedir. Sehiv Secdesinin İcabettiği Yerler: Sehiv secdesi namaz i&cced...

Devamı

Cuma Namazı

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan bir namazdır. Cuma Namazının Şartları: Beş vakit namazın şartlarından başka cuma namazının iki şartı daha vardır: Vücûbunun, yâ...

Devamı

Bayram Namazı

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir. İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takribe...

Devamı

Kaza Namazları

Erkek ve kadın her akıllı müslüman bâliğ olduktan sonra, diğer dinî vazifelerle beraber beş vakit namazı hiç geçirmeden edâ etmek mecburiyetindedir. Kat'iyyen geçirmemeye gayret etmelidir. K...

Devamı

Bazı Nâfile Namazlar

İnsan farz namazları noksansız edâ etmekle beraber, bunun dışında nâfile olan evvâbin, teheccüd , duhâ ve tesbih namazlarını da kılmaya gayret etmelidir. Çünkü, bunlarda sayılamayacak kadar b&uu...

Devamı

Cenâze Bahsi

Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur. Vefat edince, bir bez ile ç...

Devamı

Kefen

Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir. Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine...

Devamı

Cenâze Namazı

Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir. Cenâze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır: Ölenin müslüman olması. Mü...

Devamı

Kabir ve Defin

Cenâze namazı kılındıktan sonra, tabutun dört ayağından tutup götürmek sünnettir. Mümkünse kırk adım taşımalıdır. Taşıyanlar sür'atle ve sallamadan götürürler. Cenâzeyi t...

Devamı

Kabir Suâli

İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dininden, peygamberinden, kitabından, suâl sorarlar. Îman, itaât ve iyi amel sahiplerine Cenâb-ı Hakk orada meleklerin suâline cevap verec...

Devamı

Kabirleri Ziyâret

Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur. Zi-yaret esnasında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunur ve hediye edilir. Bununla birlikte Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüt-tekâs...

Devamı

Sefer Bahsi

Sefer, karada deve ile veya yaya yürüyüşle onsekiz saatlik (bugünkü ölçü ile doksan kilometrelik), denizde ise altmış millik bir mesafeye gitmektir. Bu kadar mesafesi bulunan bir yere yolculuk yapana şer&...

Devamı

Kur'an'daki Tilâvet Secdeleri

Kur'an-ı kerim'de tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenarında "Secde" diye yazılıdır. Kur'an okuyan kimse bu âyeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vâcip olur. Bu kimse, kıbleye döner, e...

Devamı

Mübârek Gecelerde Yapılacak İbâdetler

Mevlid Gecesi Mevlid Gecesi, Rebîu'l-evvel ayının 12'nci yani onbirini onikisine bağlayan gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdikleri gecedir. Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle ni...

Devamı

Oruç

Oruç, ibâdet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten kendini men etmektir. Orucun Farzları Niyet etmek Niyetin ilk ve son vaktini bilmek, İkinci fecirden...

Devamı

Orucun Kısımları

Oruç altı kısımdır: Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazâsı ve keffâret orucu. Vâcip Oruç: Bozulan nâfile oruc...

Devamı

Orucu Bozup Sadece Kazâ İcap Ettiren Şeyler

Oruç hatırında iken boğazına birşey kaçmak, Ağzına aldığı veya burnuna çektiği su boğazına kaçmak, Niyetin vakti geçip öğleden sonra niyet etmek, Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadığı h...

Devamı

Sadaka-i Fıtır

Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir. Vâcip olmasının şartları: Müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlarından fazla ola...

Devamı

Terâvih Namazı

Terâvih namazı ramazan ayının sünnetidir. Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek'attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kıl...

Devamı

Zekât ve Öşür

Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir. Bu itibarla, zekât verecek kimse zekâta niyet ederek bir fakiri doyursa, temlik olmadığından zekâtını ödemiş sayıl...

Devamı

Hac ve Haccın Şartları

Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat'ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe'yi tavaf etmekten ibarettir. Şartlarını hâiz olan her müslümana, ömründe bir defa hac yapmak farzdır. Ha...

Devamı

Kurban

Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir. Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere kurban da vâ...

Devamı

Günah Nedir ve Başlıca Günahlar

Günah: Allâh'ın haram kıldığı herhangi bir şeyi yapmaktır. Günahlar İki Kısımdır: Büyük günahlar, Küçük günahlar. Başlıca Büyük Günahlar Allâh'...

Devamı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak gözlerden akıtılan nedâmet yaşları giderir. Doğu...

Devamı

Cihad

Cihad, sırf Allâhü Teâlânın dinini yaymak için yapılan gayretlerdir. Müslümanlar her gün yerine getirmekle mükellef bulundukları ibâdet vazifelerinin yanında ayrıca cihadla da me'murdu...

Devamı

Müslümanların Cemiyet İçindeki Vazifeleri

Komşu Hakkına Riâyet: Âile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olan komşularımızdır. Komşu hakkını son derece gözetmek; elimizle, dilimizle ve diğer hareketlerimizle onları katiyyen rahatsız etmemek gerekir. &Cc...

Devamı

Bazı Dualar

Sabahleyin evden çıkarken okunur:   بِسْمِ ٱللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِٱللهِ ...

Devamı

Salevât-ı Şerîfeler

Salât-ı Münciye   ٱَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً&nb...

Devamı

Hatim Duâsı

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاع...

Devamı

Otuziki Farz

İmânın şartları Altı İslâmın şartları Beş Abdestin farzları Dört Guslün farzları Üç Teyemmümün farzları İki Namazın farzları Oniki Yekûn: Otuz iki İmânın Şartları ...

Devamı

Ellidört Farz

Allâhü Teâlâ'yı bir bilip zikretmek.* Helâl kazanılmış temiz elbise giymek, Abdest almak, Beş vakit namaz kılmak, Cünüplükten gusletmek, Rızık için Allâh'a tevekkül (i...

Devamı

Bazı Batı Bilginlerinin Dinimiz, Kur'ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz Hakkındakı Sözleri

Everyman's Encyclopaedia, İslâm Maddesi: "İslâmiyet, hayatın bütün mes'eleleri için kâideler koyar. O eksiksiz bir kanunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alış-ve...

Devamı

Müslüman Çocuğuna Bazı Dini Sualler

SUAL - Sen müslüman mısın? CEVAP - Müslümanım Elhamdülillâh. SUAL - Müslümanım demenin mânası nedir? CEVAP - Allâh'ı bir bilmek, Kur'ân-ı Kerîm'i ve Muhammed...

Devamı

Muhtasar İlmihal (Tamamı)

    Muhtasar İlmihal'in tamamını okumak için tıklayınız.       ...

Devamı