İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız

İlmin yolları üçtür.

1- Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu.

2- Haber-i sâdık: Doğru haberdir ki, iki kısımdır:
   a) Peygamberlerin verdiği haber,
   b) Yalanda birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber.

3- Akıl.