Allâhü Teâlâ'ya Îman

Îmanın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ'ya imân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sahip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.

 

Hz. Allâh'ın sıfatları, sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı sübûtiyye olmak üzere iki kısımdır.

 

Sıfât-ı Zâtiyye:

 

Hz. Allâh'ın Sıfât-ı Zâtiyyesi altı'dır:

 

Vücud: Var olmak.

Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak.

Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak.

Vahdâniyet: Birlik. Zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur

Muhâlefetün lilhavâdis: Sonradan olanlara hiç benzememek.

Kıyam binefsihi: Var olmasında başka bir şeye muhtaç olmamak.

 

Sıfât-ı Subûtiyye:

 

Allâhü Teâlâ'nın Sıfât-ı Sübûtiyesi sekizdir:

 

Hayat: Diri olmak. (Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir.)

İlim: Bilmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi, hattâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.)

Semi: İşitmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi işitir.)

Basar: Görmesi olmak. (Allâhü Teâlâ; karanlık gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.)

İrâdet: Dilemesi olmak. (Yani irâde sahibidir ki, diler ve ne dilerse onu dilediği gibi yapar.)

Kudret: Gücü her şeye yeter olmak. (Allâhü Teâlâ her şeye kaadirdir.)

Kelâm: Konuşması olmak. (Allâhü Teâlâ'nın harf ve sese muhtaç olmadan söylemesi demektir.)

Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak.